Σχολές 2ου πεδίου μηχανογραφικού 2019

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μάι• 29•15

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ

 

 

 To Μηχανογραφικό Δελτίο με 4 Πεδία ενιαίο σε μορφή pdf 

To  Μηχανογραφικό Δελτίο με 5 Πεδία ενιαίο σε μορφή pdf 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
148.ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Μαθήματα
149. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΜαθήματαO Aγρονόμος και Tοπογράφος Mηχανικός (A.T.M.) είναι ο μηχανικός που ασχολείται με τη Γεωδαισία, την Tοπογραφία, την Xαρτογραφία, τη Φωτογραμμετρία, το Kτηματολόγιο, τα Συγκοινωνιακά, τα Yδραυλικά, τα Λιμενικά, τα Oικοδομικά έργα (μικρά έργα όσον αφορά στη μελέτη, μικρά και μεγάλα έργα όσον αφορά στην κατασκευή), τις Πολεοδομικές μελέτες και τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (MΠE)
150. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΠΘ ΣΠΟΥΔΕΣ 5 ΕΤΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
151. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΡΑΜΑ ΔΙΠΑΕ  Το πρόγραμμα σπουδών σε μορφή PDF.1,2,3,4
152. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΙΑΕ  Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη)1,2,3,4
153. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΙΛΙΟΝ ΠΑΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών1,2,3,4
154. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ  1,2,3,4
155. ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΚΠΑ  Πρόγραμμα Σπουδών
156.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Mαθήματα Οδηγός σπουδών
1157. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΑΘΗΝΑ) Mαθήματα Πληροφορίες
158.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Mαθήματα video
159. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ Μαθήματα
160. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μαθήματα Οδηγός σπουδών
161. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ Μαθήματα
162. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μαθήματα
163. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μαθήματα
164. βΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ Μαθήματα2,3 Οδηγός σπουδών
165. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ Μαθήματα2,3 Οδηγός σπουδών
166. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ Μαθήματα2,3
167. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ Μαθήματα2,3
168. ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜαθήματαΕπαγγελματικά δικαιώματα

INTEGRATED MASTER

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών διαρκούν δέκα (10) εξάμηνα και οδηγούν στη λήψη πτυχίου.

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών λόγω 5-ετούς φοίτησης δεν θεωρείται αντίστοιχομε τα άλλα Τμήματα Βιολογίας και ως εκ τούτου οι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής από ή προς αυτό.

169. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πρόγραμμα Σπουδών (2018 – 2019)2,4
170. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ Μαθήματα Πληροφορίες
171. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μαθήματα

172.ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ Μαθήματα  Ένωση Γεωγράφων (Ε.ΓΕΩ.) Ελλάδας
173. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΕπ. δικαιώματα video τμήματος
174.ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ ΤομείςΠρόγραμμα Σπουδών (2018 – 2019) Επ. δικαιώματα
175.ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ Οδηγός
176. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ Μαθήματα ΓΕΩΛΟΓΟΣ VIDEO ΕΟΠΠΕΠ
177.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν ως Επιστημονικά Στελέχη ΠΕ στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα στην παραγωγή, διακίνηση, συντήρηση, τυποποίηση, εμπορία, διαχείριση των δενδροκηπευτικών και ανθοκομικών προϊόντων, τη φυτοπροστασία και την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. Επίσης έχουν την δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων εμπορίας γεωργικών προϊόντων.2,3
178. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΡΤΑ  2,3
179. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ  2,3
180. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ Μαθήματα2,3
181. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣ/ΚΗ ΔΙΠΑΕ  2,3
182. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  2,3
183. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  Τμήμα Γεωπονίας

184. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ  ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΓεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) (5 έτη)2,3
185. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μαθήματα2,3Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) NOMOΘΕΣΙΑ
186. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜαθήματαΓεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)2,3
187.ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ  2,4
188. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) 5 έτη)
189. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ2,3 Οδηγός σπουδών
190. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ  2,3
191. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑ  ΔΙΠΑΕΤμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)2,3
192. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ Οδηγός Τί κάνει;
193. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΠΑΕ  Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης (Κιλκίς)
194. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ  1,2,3,4
195. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ ΕΔΩ
196. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
197. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Λάρισα) (5 έτη)
198. ΕΠΙΣΤΗΜΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ Οι απόφοιτοι του Τμήματος ETT ουσιαστικά λαμβάνουν πτυχίο Γεωπόνου και αναμένεται να γίνονται δεκτοί στο ΓΕΩΤΕΕ ασκώντας τα επαγγελματικά τους δικαιώματα στα πλαίσια της ειδίκευσής τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού».
199ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΔΑ
200. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΙΟΝΙΟ  Περιγράμματα ΜαθημάτωνΕπαγγελματικές ΠροοπτικέςΟι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων μπορούν να διεκδικήσουν επαγγελματική και επιστημονική σταδιοδρομία στον τομέα των τροφίμων είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως υπάλληλοι στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.Πιθανές προοπτικές σταδιοδρομίας είναι:
-Στελέχη βιομηχανιών τροφίμων (σχεδιασμός προϊόντων, παραγωγή, έλεγχος ποιότητας, υπηρεσίες διαχείρισης, κλπ.),
- Στελέχη εργαστηρίων ανάλυσης τροφίμων,
- Σύμβουλοι στον τομέα των τροφίμων.
201. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΠΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) ΔΙΠΑΕ
202.ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
203. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ Οδηγός σπουδών Πληροφορίες
2044. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΕπιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) (5 έτη) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
205. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΗΜΝΟΣ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
206. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πρόγραμμα σπουδών
  207. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ  Πρόγραμμα Σπουδών (2018 – 2019)
208. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ Μαθήματα
209. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ Μαθήματα
210. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ Οδηγός σπουδών
211. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ Πρόγραμμα Σπουδών (2018 – 2019) Πληροφορίες
212. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)ΑΠΘ VIDEO
213. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
214. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
215. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ  Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
216. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΠΑΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
217. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
218. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Οι επιτυχόντες θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν κατεύθυνση εντός του Τμήματος, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών και τον Κανονισμό του Τμήματος που συντάσσονται τώρα.
219.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
220.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ Μαθήματα
221.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
222.ΕΣΩΤΕΡΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
223. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕΡΡΕΣ ΔΙΠΑΕ  Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες)Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης της θεωρίας και της πρακτικής της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων, τόσο με αναλογικά όσο και με ψηφιακά μέσα, με παράλληλη ανάπτυξη των εφαρμοσμένων τεχνών, και του σχεδιασμού (design) επίπλου, βιομηχανικών και διακοσμητικών αντικειμένων τα οποία συγκροτούν τον εσωτερικό χώρο.
224. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)-ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣ ΠΑΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
225. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ –ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΣΥΣΤΗΜΑΤΑ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)-ΠΑΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΩ
226
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)ΕΜΠ
Επαγγελματικά δικαιώματα Μαθήματα
Πληροφορίες δικαιώματαγιατί;
227. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , ΑΛΙΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (Πτυχίο, 5 έτη φοίτησης) http://asfa.upatras.gr/
228.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΩ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του ΠΑΔΑ;


– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η.&Η.Μ. ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 10 ΕΞΑΜΗΝΩΝ –

229. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πληροφορίες
230. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  πενταετές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών(α) Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών,(β) Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων,(γ) Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών,(δ) Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, και(ε) Ενέργειας.
231. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΛΜΕΠΑ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είναι πενταετούς (5ετούς) φοίτησης και καλύπτει τον χώρο της Ενέργειας, της Ηλεκτρονικής του Αυτομάτου Ελέγχου, των Τηλεπικοινωνιών και των Υπολογιστών. κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Υπολογιστών
Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής
232.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
233. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗ ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
234. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΞΑΝΘΗ ΔΠΘ  Πρόγραμμα Σπουδών (2018 – 2019)
235. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
236.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ Μαθήματα
237.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΜΑΘΗΜΑΤΑ
238. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΝΙΑ ΕΛΜΕΠΑ  ΧΑΝΙΑ ΕΛΜΕΠΑ
239.ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
240ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΕΚΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
241.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
242ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πληροφορίεςvideo
243.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
244 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μπορείτε να παρακολουθήσετε σχετικό video ΜΑΘΗΜΑΤΑ
245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
246. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑ ΛΑΜΙΑ ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
247. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
248.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ MAΘHMATA
249. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΟΔΗΓΟΣΕκπαιδευτικός δευτεροβάθμιαςΝόμος 3687/2008,Φυσικός νοσοκομείωνΦΕΚ (τεύχος Β’, αρ. φύλλου 532)

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

250. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
251..ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
252. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
253 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών από το Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΕΥ-ΤΕΕ.pdf
254. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μαθήματα VIDEOΈνταξη των Πτυχιούχων του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Διεύρυνση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων
255.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
256ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)ΕΜΠ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
257ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
258. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΟΖΑΝΗ ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
259.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
260. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΠΑΕΤμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) ΔΙΠΑΕΜπορείτε να δείτε την παρουσίαση που έγινε στους φοιτητές και αφορά το νέο πενταετές πρόγραμμα σπουδών του νέου τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στο http://www.iem.ihu.gr/assets/ParousiasiIEM.pdf
261.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επ. δικαιώματα
262.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τί κάνει;ΕΠ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
263. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
264. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣ ΔΙΠΑΕ
265.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
266ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τί κάνει;
267. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΠΑΕ Η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος έχει οριστεί σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα σύμφωνα με το ΦΕΚ 2657/1-7-2019/τ.Β και η εφαρμογή του αντίστοιχου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. ΔΙΠΑΕ
268. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΕΣ ΔΙΠΑΕ
269.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟ VIDEO ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ
270 .ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ
  • Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων
  • Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
271. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗ ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
272.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ προφίλ
Μαθήματα VIDEO
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ INTEGRATED MASTER
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
273ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
274. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕΡΡΕΣ ΔΙΠΑΕ
275ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΟΔΗΓΟΣ
276ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τί κάνει;
277.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πληροφορίες
278.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)ΕΜΠ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τί κάνει;
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ video
279. MHXANΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ  Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  Ενεργειακός και Κατασκευαστικό Τομέας του Τμήματος.
280.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
281. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΛΜΕΠΑ Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος είναι πενταετούς διάρκειας και ανταποκρίνεται στις ελληνικές και διεθνείς απαιτήσεις ενός τέτοιου προγράμματος. Είναι δε εγκεκριμένο με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ, Τεύχος B’ 2657/01.07.2019). Η δομή του περιλαμβάνει ένα βασικό κορμό Μηχανολογίας έξι εξαμήνων, τον οποίο ακολουθούν τρία εξάμηνα ειδίκευσης. Η τελευταία παρέχεται μέσω τριών Κατευθύνσεων Σπουδών : Της Ενεργειακής, της Κατασκευαστικής και της κατεύθυνσης Ρομποτικής – Μηχατρονικής.
282.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: VIDEO- NOMOΘΕΣΙΑ
283.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ.
284. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ
285. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΔΙΠΑΕ Κατεύθυνση των Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών, και την Κατεύθυνση των Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών
286.ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΠΘ Επ. δικαιώματα
287.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
288. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΛΜΕΠΑ
289.ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
290. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΤΑ ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
291.ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ VIDEO
292.ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
293 . NAYΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

294.ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΕΜΠ ΜΑΘΗΜΑΤΑ πληροφορίες
295. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ
296 .ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)  Πρόγραμμα Σπουδών (2018 – 2019)
297ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)  Πρόγραμμα Σπουδών (2018 – 2019)
298.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
299.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
300.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
301. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
302ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)
303.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
304.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
305.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)  Πρόγραμμα Σπουδών (2018 – 2019)
306.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
307. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  Πρόγραμμα Σπουδών (2018 – 2019)
308. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ
309. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ ΠΑΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
310. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΙΟΝΙΟ
311. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
312.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 405/1995, (ΦΕΚ 228/Τ/Α/6.11.1995), άρθρο 1 «Ο πτυχιούχος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Παν/μίου Αιγαίου, ο οποίος ορίζεται ως πτυχιούχος περιβαλλοντολόγος, ΜΑΘΗΜΑΤΑ
313.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΟΠΑ  Πρόγραμμα Σπουδών (2018 – 2019)
314.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΘ παρουσίαση
315. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠΑΕ
316.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
317. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ εικονική περιήγηση
318. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  Πρόγραμμα Σπουδών (2018 – 2019)
319. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ  Πρόγραμμα Σπουδών (2018 – 2019)
320.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ οδηγός σπουδών Βίντεο παρουσίασης του Τμήματος
321. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΤΑ ΑΡΤΑ ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
322. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΑΜΙΑ ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
323.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ Οδηγός σπουδών
324.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μαθήματα
325.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)ΕΜΠ Μαθήματα Πληροφορίες
326. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣΠρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
327. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
328.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΔΙΠΑΕ
329.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
330.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ Μαθήματα
331.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ VIDEO
332. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
333.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
334 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΡΕΒΕΝΑ ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
335. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  Πρόγραμμα Σπουδών (2018 – 2019)
336.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ μαθήματα Επ δικαιώματα
337 .ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
338 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
339 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΨΑΧΝΑΕΚΠΑ Κατεύθυνση Συστημάτων Ψηφιακής Βιομηχανίας Κατεύθυνση Διοίκησης Ψηφιακής Βιομηχανίας
340.ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ Επ. Δικαιώματα
341.ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ μαθήματα
342. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ video
343.ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ Oδηγός σπουδών 2016-17 Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό video
344.ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
345.ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠΑΕ
346. ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
347.ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ Πληροφορίες
348.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ
349.ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ Μαθήματα
350.ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ Μαθήματα video
351.ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ
352.ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
353. ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠΑΕ
354.ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ Μαθήματα
355.ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)ΕΜΠ Mαθήματα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες
356.ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ  Πρόγραμμα Σπουδών (2018 – 2019)
357.ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
358.ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ Μαθήματα
359. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
360. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Μαθήματα Επ.δικαιώματα
361. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΑΡΤΗ ΠΑΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
362. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΨΑΧΝΑ ΕΚΠΑ
363. ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών διεξάγει έρευνα και προσφέρει σπουδές στις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες του θαλάσσιου περιβάλλοντος (Ωκεανογραφία), την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες, καθώς και την Διαχείριση των Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων και Πόρων, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες (π.χ. Τηλεπισκόπηση, GIS, Υδροακουστική Τεχνολογία, Μοντέλα) για την εκπαίδευση στις Θαλάσσιες και Παράκτιες Εφαρμογές.

 

 

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΚΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
364 .ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ α. Μάχης: Πεζικό, Ιππικό-Τεθωρακισμένα και Πυροβολικό.β. Υποστήριξης Μάχης: Μηχανικό, Διαβιβάσεις και Αεροπορία Στρατού. ΟΔΗΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
365.ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ Σώματα είναι τα στοιχεία του Στρατού που παρέχουν υποστήριξη διοικητικής ή λογιστικής μορφής
366. ΙΚΑΡΩΝ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ  
367ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
368. ΙΚΑΡΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
369 .ΣΜΥΑ/Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης
370.ΣΜΥΑ/Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
371.
244. ΣΜΥΑ/Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης
372.ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) Πληροφορίες ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ Παρουσίαση για το Πολεμικό Ναυτικό
373.ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ ΟΔΗΓΟΣ 2016
374.ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ Πληροφορίες
375ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
376 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
377. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
378. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν. VIDEO ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ε.Ν
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ
379.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ253.  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
380. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
381. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
382. ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ 383
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
384. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ
385. ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
387. ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ/td>
388.ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΣΠΑΙΤΕ
389. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ
390. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- Oδηγός σπουδών ΑΣΠΑΙΤΕ
391. ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
392. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
φορμαΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

Σχολιάστε

Top