Σπουδές στο Δημοκρίτειο

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιουλ• 02•16

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
DHMOKRITEIO

 

Ξάνθη

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ιδρύθηκε το 1999 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000.

Στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών λειτουργούν οι ακόλουθοι τέσσερις τομείς:

1. Τομέας Δομικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
2. Τομέας Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
3. Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών
4. Τομέας Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού

Η φοίτηση διαρκεί πέντε (5) χρόνια τα οποία χωρίζονται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πληροφορίες
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Νέο Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων
Τηλέφωνο: 25410 – 79350
Ε-mail: info@arch.duth.gr
Ιστοσελίδα: http://www.arch.duth.gr/index.shtml

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε το 1975 και το 1993 μετονομάστηκε σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών λειτουργούν οι ακόλουθοι πέντε τομείς:

1. Τομέας των Ενεργειακών Συστημάτων
2. Τομέας Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής
3. Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής
4. Τομέας Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
5. Τομέας Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών
Η φοίτηση διαρκεί πέντε (5) χρόνια τα οποία χωρίζονται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πληροφορίες

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κτίριο Α’ Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης – Κιμμέρια
Τηλέφωνο: 25410-79011, 79012
E-mail: info@ee.duth.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ee.duth.gr/el/

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ιδρύθηκε το 2000 και αποτελείται από τους ακόλουθους τρεις τομείς:

Τομέας Α’: Τομέας Συστημάτων Παραγωγής
• Τομέας Β’: Τομέας Συστημάτων Διοίκησης
• Τομέας Γ’: Τομέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας

Η φοίτηση διαρκεί πέντε (5) χρόνια τα οποία χωρίζονται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πληροφορίες
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης
Β. Σοφίας 12, κτίριο 1 ΠΡΟΚΑΤ Πολυτεχνικής Σχολής
Τηλέφωνο: 25410-79345, 79302
E-mail: info@pme.duth.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pme.duth.gr/

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 1993.

Η φοίτηση διαρκεί πέντε (5) χρόνια τα οποία χωρίζονται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πληροφορίες
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη
Τηλέφωνο: 25410 – 79109, 79117, 79112
E-mail: secr@env.duth.gr
Ιστοσελίδα: http://www.env.duth.gr/

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε το 1974 και αποτελείται από τους ακόλουθους επτά τομείς:
1. Τομέας των Δομικών Κατασκευών
2. Τομέας των Συγκοινωνιακών Έργων
3. Τομέας των Υδραυλικών Έργων
4. Τομέας των Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων Οικοδομικής και Δομικών Υλικών
5. Τομέας της Γεωτεχνικής Μηχανικής
6. Τομέας της Μηχανικής
7. Τομέας των Μαθηματικών, Προγραμματισμού και Γενικών Μαθηματικών

Η φοίτηση διαρκεί πέντε (5) χρόνια τα οποία χωρίζονται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πληροφορίες
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής
Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη
Τηλέφωνο: 25410-79026 εως 27
E-mail: secr@civil.duth.gr
Ιστοσελίδα: http://www.civil.duth.gr/

Κομοτηνή

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών ιδρύθηκε το 2000 και προσφέρει τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
1. Βουλγαρικής Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού
2. Ρουμανικής Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού
3. Ρωσικής Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού
4. Τουρκικής Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού

Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) χρόνια τα οποία χωρίζονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πληροφορίες
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Π. Τσαλδάρη 1, Κτίριο Β’, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 25310-39413
E-mail: secr@bscc.duth.gr
Ιστοσελίδα: http://bscc.duth.gr/index.shtml

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Το Τμήμα Ελληνική Φιλολογίας ιδρύθηκε το 1993 και προσφέρει τις ακόλουθες δύο (2) ειδικεύσεις:

1. Κλασική Φιλολογία (Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά)
2. Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία

Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) χρόνια τα οποία χωρίζονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πληροφορίες
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογία
Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 – 39901 39902
E-mail: secr@helit.duth.gr
Ιστοσελίδα: http://helit.duth.gr/index.shtml

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ιδρύθηκε το 1983 και αποτελείται από τους ακόλουθους τομείς:

1. Προπονητική
2. Οργάνωση Αθλητισμού – Σχολική Φυσική Αγωγή – Αναψυχή
3. Άσκηση και Υγεία

Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) χρόνια τα οποία χωρίζονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πληροφορίες
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 25310-39621
E-mail: secr@phyed.duth.gr
Ιστοσελίδα: http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/index.php/el/

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

Το Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας ιδρύθηκε το 1990.

Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) χρόνια τα οποία χωρίζονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πληροφορίες
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Παναγή Τσαλδάρη 1, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 – 39462
Ιστοσελίδα: http://www.he.duth.gr/

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης

Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ιδρύθηκε το 2013 και προσφέρει τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

1. Κοινωνική Διοίκηση
• Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική
• Κοινωνική Εργασία
2. Πολιτική Επιστήμη

Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) χρόνια τα οποία χωρίζονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πληροφορίες
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
Παναγή Τσαλδάρη 1, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 – 39412
E-mail: secr@socadm.duth.gr
Ιστοσελίδα: http://www.socadm.duth.gr/index.shtml

Τμήμα Νομικής

Το Τμήμα Νομικής ιδρύθηκε το 1974 και αποτελείται από τους ακόλουθες τομείς:

1. Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
2. Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης
3. Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
4. Τομέας Διεθνών Σπουδών
5. Τομέας Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου

Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) χρόνια τα οποία χωρίζονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πληροφορίες
Τμήμα Νομικής
Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 – 39848, 39892, 39894
E-mail: secr@law.duth.gr
Ιστοσελίδα: http://law.duth.gr/

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ιδρύθηκε το 1999 και προσφέρει τις ακόλουθες δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

1. Οικονομικής Ανάλυσης
2. Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) χρόνια τα οποία χωρίζονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πληροφορίες
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 – 39824, 39825, 39826
E-mail: secr@econ.duth.gr
Ιστοσελίδα: http://www.econ.duth.gr/index.shtml

Αλεξανδρούπολη

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ιδρύθηκε το 1987. Μετονομάστηκε σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία το 2002.

Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) χρόνια τα οποία χωρίζονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πληροφορίες
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στον Προσχολική Ηλικία
Νέα Χηλή, Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο: 25510 – 30046
E-mail: secr@psed.duth.gr
Ιστοσελίδα: http://www.psed.duth.gr/

Τμήμα Ιατρικής

Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το 1977 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1984 – 1985 και αποτελείται από τους ακόλουθους τομείς:

1. Τομέας Λειτουργικός – Κλινικοεργαστηριακός
2. Τομέας Μορφολογικός – Κλινικοεργαστηριακός
3. Τομέας Γενικής Παθολογίας
4. Τομέας Εσωτερικής Παθολογίας
5. Τομέας Χειρουργικής
6. Τομέας Ψυχιατρικής
7. Τομέας Αισθητήριων Οργάνων και Νευρικού Συστήματος
8. Τομέας Υγείας του Παιδιού

Η φοίτηση διαρκεί έξι (6) χρόνια τα οποία χωρίζονται σε δώδεκα (12) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιατρικής είναι υποχρεωμένοι να υπηρετήσουν για ένα χρόνο σε αγροτικό ιατρείο. Στη συνέχεια υποχρεούνται να διαλέξουν μία ειδικότητα. Ο χρόνος της μετεκπαίδευσης για την απόκτηση της ειδικότητας κυμαίνεται από 3 – 7 χρόνια.

Πληροφορίες
Τμήμα Ιατρικής
6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης, Πανεπιστημιούπολη, Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο: 25510 – 30912, 30913
E-mail: secr@med.duth.gr
Ιστοσελίδα: http://www.med.duth.gr/index.shtml

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας ιδρύθηκε το 2000.

Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) χρόνια τα οποία χωρίζονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πληροφορίες
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας
6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης, Περιοχή Δραγάνα
Πανεπιστημιούπολη, Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο: 25510 – 30614, 30642, 30612, 30610
E-mail: secr@mbg.duth.gr
Ιστοσελίδα: http://www.mbg.duth.gr/index.php

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1986 – 87 και χωρίζεται στους ακόλουθους τομείς:

1. Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
2. Τομέας Θετικών Επιστημών
3. Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) χρόνια τα οποία χωρίζονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πληροφορίες
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Νέα Χηλή, Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο: 25510 – 30024
E-mail: secr@eled.duth.gr
Ιστοσελίδα: http://eled.duth.gr/#

Ορεστιάδα

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1999 και προσφέρει τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

1. Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος
2. Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
3. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Η φοίτηση διαρκεί πέντε (5) χρόνια τα οποία χωρίζονται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πληροφορίες
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Ορεστιάδα
Τηλέφωνο: 25520 – 41161 έως 64
E-mail: secr@agro.duth.gr
Ιστοσελίδα: http://www.agro.duth.gr/index.shtml

Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1999 – 2000 και αποτελείται από τους παρακάτω τομείς:

1. Τομέας Οικολογίας, Προστασίας Περιβάλλοντος και Δασικής Παραγωγής
2. Τομέας Λιβαδοπονίας και Θηραματοπονίας
3. Τομέας Διαχείρισης και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων
4. Τομέας Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων
5. Τομέας Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων

Η φοίτηση διαρκεί πέντε (5) χρόνια τα οποία χωρίζονται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πληροφορίες
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα
Τηλέφωνο: 25520 – 41171, 2, 3
E-mail: secr@fmenr.duth.gr
Ιστοσελίδα: http://www.fmenr.duth.gr/

ΠΗΓΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΠΘ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

 

Σχολιάστε

Top