Στήλη 'Μάθαμε ότι...'

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Χαράζω τη σταδιοδρομία μου με ψηφιακά εργαλεία. Σάββατο 13 Μαίου 2023, ώρα 15.00-17.00. Eισήγηση: Μπιλανάκη Ελευθερία Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Ψυχολόγος, MSc […]

συνέχεια »

Ενημέρωση επαγγελματικού προσανατολισμού

συνέχεια »

Ενημέρωση επαγγελματικού προσανατολισμού

συνέχεια »

Συνέδριο ΕΛΕΣΥΠ 2023

20 και 21 Ιανουαρίου του 2023 στην Αθήνα με θέμα: «Προσανατολισμός στην κοινωνία Ο ρόλος της Συμβουλευτικής, το προφίλ και […]

συνέχεια »

Σύμβουλος σχολικής ζωής

Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που […]

συνέχεια »

Ενημέρωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού

συνέχεια »

Ενημέρωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού

συνέχεια »

Διαχείριση σχολικής τάξης

Σεμινάρια 2021-2022 29/10/21«Διαχείριση σχολικής τάξης», Συμβουλευτική ομοτίμων                            […]

συνέχεια »

Bραδια ερευνητη

συνέχεια »

Θεματικές προσεγγίσεις λογοτεχνικών κειμένων

Α Αγγελάκη-Ρουκ Κατερίνα, Μουσείο το παλιό πανεπιστήμιο (Καστανιώτης 2001) ——, Στον τόπο αυτό ύπνος και ξημερώματα (Καστανιώτης 1997) Αισχύλος, Πέρσες […]

συνέχεια »
Top