Στήλη 'ΣΕΠ και Πανελλαδικές'

Δικηγόρος

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ O δικηγόρος μελετά και διεκπεραιώνει τις υποθέσεις που έχει αναλάβει. Αν κάποια από αυτές πρόκειται να εκδικαστεί, συλλέγει όλες […]

συνέχεια »

Γενικό Λύκειο

        ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ . 08-06-21 Ψηφιακοί τίτλοι σπουδών για αποφοίτους Γυμνασίων, Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων μέσω του gov.gr […]

συνέχεια »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχολές και τμήματα του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 4521/18 ΦΕΚ 38 τ.Α’/02.03.2018 το […]

συνέχεια »

integrated master

  Υπεγράφησαν από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  οι διαπιστωτικές αποφάσεις για την υπαγωγή των κάτωθι Τμημάτων Α.Ε.Ι. στις […]

συνέχεια »

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

  Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καταργούνται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 οι υφιστάμενες Σχολές Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και […]

συνέχεια »

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τμήμα Φιλοσοφίας (πρώην Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας) Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα […]

συνέχεια »

Αθλητές-εισαγωγή ΤΕΦΑΑ-μεταπτυχιακό

Οι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Γυμναστική Ακαδημία εκτός από τις εξετάσεις στα γραπτώς εξεταζόμενα […]

συνέχεια »

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΣΚΤ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών απονέμει ενιαίο πτυχίο με τις εξής κατευθύνσεις: ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ, ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ. Το […]

συνέχεια »

Σπουδές στο ΕΚΠΑ και μεταπτυχιακά

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανά Σχολή ΕΚΠΑ Σχολή Επιστημών της Αγωγής ΕΔΩ Σχολή Επιστημών Υγείας ΕΔΩ Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και […]

συνέχεια »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

      Πληροφορίες Νέων Τμημάτων Αντιστοιχίσεις Τμημάτων Π.Θ.   Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (έδρα Βόλος) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) […]

συνέχεια »
Top