Μετά την αποφοίτηση

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Αυγ• 28•18

kesyp2

Μετά την αποφοίτηση,
ΕΠΙΛΟΓΗ
Εικόνα1
όλοι οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., μπορούν:
Να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
ΕΠΙΛΟΓΗ
Εικόνα1
Να φοιτήσουν στο νέο θεσμό του προαιρετικού «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας»,
ΕΠΙΛΟΓΗ
Εικόνα1
με το οποίο τους δίνεται η δυνατότητα ασφαλούς ένταξης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον σε επιχειρήσεις και φορείς (του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδιωτικές επιχειρήσεις) υπό την εποπτεία του σχολείου με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου μισθού και ασφάλιση και συμπληρωματικής εργαστηριακής εκπαίδευσης στο σχολείο.

Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δ. Μπαξεβανάκη πρόκειται να ενταχθούν από την επόμενη σχολική χρονιά στα τμήματα του «ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ» και οι παρακάτω ειδικότητες των ΕΠΑΛ:

(1) Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης

(2) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

(3) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

(4) Βοηθός Φαρμακείου

(5) Κομμωτικής Τέχνης

Οι πέντε (5) νέες ειδικότητες έρχονται να προστεθούν στις δεκαέξι (16) που ήδη λειτουργούν στο πλαίσιο του νέου θεσμού του ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ των ΕΠΑΛ που καθιερώθηκε με το ν.4386/16.

21 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1 Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2 Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
3 Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
4 Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
5 Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
6 Τεχνικός Οχημάτων
7 Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
8 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
9 Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
10 Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
11 Βοηθός Νοσηλευτή
12 Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
13 Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
14 Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
15 Αισθητικής Τέχνης
16 Γραφικών Τεχνών

Τα ΦΕΚ με τα προγράμματα σπουδών:

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τεχνικός  Δομικών  Έργων  και Γεωπληροφορικής

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Τεχνικός Οχημάτων 

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Βοηθός Νοσηλευτή

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΟΥ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 Μετά από εξετάσεις πιστοποίησης απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5.
ΕΠΙΛΟΓΗ
Εικόνα1
Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε αντίστοιχους τομείς μέσω ειδικών εξετάσεων σε 4 μαθήματα (Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και 2 μαθήματα ειδικότητας).

ΕΔΩ

Εισάγονται δύο σημαντικές νέες δυνατότητες για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ:

Διευρύνεται η δυνατότητα της πρόσβασης στα ΤΕΙ μέσω των ειδικών πανελλαδικών εξετάσεων για τους απόφοιτους ΕΠΑΛ, αφού θα διαγωνίζονται για ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων στα ΤΕΙ. Το ποσοστό αυτό προβλέπεται να είναι, κατά προσέγγιση, ανάλογο του ποσοστού των υποψηφίων που αποφοίτησαν από τα ΕΠΑΛ σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων για τα ΤΕΙ αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, όπως θα ορίζεται κάθε σχολικό έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αποκαθίσταται, επίσης, η δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων ΕΠΑΛ μέσω των ειδικών εξετάσεων στη σχολή Πυροσβεστικής.
2..

Συγκεκριμένα, θα μπορούν με τις ίδιες εξετάσεις  να εισάγονται με τη βαθμολογία τους σε σχολές των Πανεπιστημίων αντίστοιχες των τομέων που σπούδασαν στα ΕΠΑΛ και για ειδικό ποσοστό θέσεων επιπλέον 5%. Πλέον η δυνατότητα αυτή θα δίνεται σε όλους τους μαθητές/-τριες και στο πιο απομακρυσμένο ΕΠΑΛ της χώρας.

ΕΠΙΛΟΓΗ
Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα Ι.Ε.Κ.
Εικόνα1
με φοίτηση 3 εξάμηνων στην ίδια ειδικότητα ή 5 εξάμηνων για την απόκτηση νέας. Με εξετάσεις πιστοποίησης απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5.
Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ και των Ι.Ε.Κ. απολαμβάνουν θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα και μπορούν να εργαστούν σε αντίστοιχες ειδικότητες στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και δικαιώματα ίδρυσης ατομικής επιχείρησης σε πολλές ειδικότητες.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΔΙΕΚ
Στο σύστημα αυτό μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας για θέση καταρτιζομένου σε Δ.Ι.Ε.Κ.
https://diek.minedu.gov.gr/

Οδηγοί σπουδώνΙΕΚ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΚ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΚ
ΜΟΕΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΔΩ
ΙΕΚ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
………………………….

Τουριστική εκπαίδευση

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στόχος της εκπαίδευσης αποτελεί η κατάρτιση στελεχών για τις ξενοδοχειακές, και λοιπές επιχειρήσεις του Τουριστικού τομέα.
Εκπαιδευτικές μονάδες:

1. Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)

2. Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)
Προϋποθέσεις φοίτησης
Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανάλογα με το εκάστοτε ισχύον εθνικό σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Φοίτηση
Η φοίτηση διαρκεί επτά εξάμηνα. Κάθε εκπαιδευτικό έτος περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών.
Α) Τον Θεωρητικό , που αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο κάθε εκπαιδευτικού έτους και λήγει τον μήνα Ιούνιο του επομένου έτους.
Β) Τον Πρακτικό , που αποτελεί συνέχεια του θεωρητικού και αναπόσπαστη συνέχεια της εκπαίδευσης, αρχίζει τον μήνα Ιούλιο και λήγει στο τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές τοποθετούνται με μέριμνα του Ο.Τ.Ε.Κ. για πρακτική ασκηση σε επιλεγμένες Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις.

Διδασκόμενα Μαθήματα
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εισαγωγή στον Τουρισμό, Μαγειρική, Εστιατοριακή τεχνική, Υπηρεσία ορόφων, Οικονομικά Μαθηματικά, Αρχές Διοίκησης, Αρχές Οικονομικής.
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαζική παραγωγή φαγητών, Μπαρ – Ποτά – Οινολογία, Εισαγωγή στους Η/Υ, Διαχείριση τροφίμων και ποτών, Στατιστική επιχειρήσεων, Γενικές αρχές Λογιστικής .
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Οργάνωση και λειτουργία επισιτιστικών μονάδων, Υπηρεσία υποδοχής και κρατήσεων, Τουριστική Οικονομία, Αρχιτεκτονική – εξοπλισμός ξενοδοχείων, Λογιστική εταιρειών, Στοιχεία δικαίου. Επιλογή ανάμεσα σε Τουριστική Κοινωνιολογία και Τουριστική Ψυχολογία.
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τήρηση λογαριασμών πελατών, Μηχανοργάνωση ξενοδοχείων, Τουριστική Γεωγραφία της Ελλάδας, Εργασιακές σχέσεις, Αγγλική Τουριστική Ορολογία, Δεύτερη ξένη γλώσσα (Τουριστική Ορολογία).
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τουριστικό Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Ξενοδοχειακή Νομοθεσία, Διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, Συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμών ξενοδοχείων, Διαπολιτισμική εκπαίδευση και επικοινωνία στον τουρισμό. Επιλογή ανάμεσα στα μαθήματα Έρευνα Τουριστικής Αγοράς και Καταναλωτική Συμπεριφορά Τουρίστα.
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Επαγγελματικός Τουρισμός, Προώθηση ξενοδοχειακού προϊόντος, Ξενοδοχειακό λογισμικό, Επιχειρηματικότητα στον τουρισμό, Σεμινάριο τελειοφοίτων, Ψυχαγωγία ξενοδοχείων. Επιλογή ανάμεσα στα μαθήματα Τουριστική Ανάπτυξη και Τουριστική Πολιτική.
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πτυχιακή εργασία, Πρακτική άσκηση.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Υπουργείο Τουρισμού
ΕΔΩ
Περισότερα
ΕΔΩ
Εικόνα10

ΙΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Βοηθός Νοσηλευτικής
Τραυματολογίας,
Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου,
Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων,
Βοηθός Νοσηλευτικής ΜΕΘ,
Βοηθός Noσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις
ΕΔΩ

ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ
Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ δικαίωμα εγγραφής έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον Ενδεικτικού Α” Τάξης Λυκείου και ηλικίας έως 23 ετών.
Η εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ επιτυγχάνεται μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων των υποψηφίων (βαθμός Τίτλου Σπουδών, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια).
Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ δικαίωμα εγγραφής έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον Ενδεικτικού Α” Τάξης Λυκείου και ηλικίας έως 23 ετών.
Η εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ επιτυγχάνεται μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων των υποψηφίων (βαθμός Τίτλου Σπουδών, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ 2018-19

ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΠΑΣ 2018

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ: ΟΑΕΔ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 • Αισθητικής Τέχνης
 • Αργυροχρυσοχοΐας
 • Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής
 • Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
 • Βοηθών Γενικής Νοσηλείας
 • Βοηθών Φαρμακείου
  Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου
  Γραφικών Τεχνών-Εκτυπώσεων
  Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων
  Επεξεργασίας Γούνας
  Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου
  Κεραμικής-Αγγειοπλαστικής
  Κομμωτικής Τέχνης
  Κτιριακών Έργων
  Μαγειρικής Τέχνης
  Μαρμαροτεχνίας
 • Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 • Ξυλουργών-Επιπλοποιών
  Συντήρησης Έργων Τέχνης–Αποκατάστασης
  Σχεδιαστών Τεχνικών Εφαρμογών με Η/Υ
 • Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
 • Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (ΦυσικούΑερίου)
 • Τεχνιτών Αμαξωμάτων
  Τεχνιτών Εργαλειομηχανών
 • Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
 • Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
 • Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων
 • Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 • Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
 • Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου

και λοιπά…

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ
ΟΑΕΔ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ, ΤΙ ΚΑΙ ΠΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ
ΕΔΩ
ΙΕΚ ΟΑΕΔ
Για αποφοίτους
ΕΔΩ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Α΄ κύκλου σπουδών, που λειτουργεί ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α).Έχουν δημόσιο χαρακτήρα, διετή κύκλο σπουδών, απευθύνονται σε αποφοίτους της Α΄ Λυκείου και η φοίτηση είναι δωρεάν.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ –ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ
Η Αγροτική Κατάρτιση, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των επαγγελματιών γεωργών και αλιέων με τις εκπαιδευτικές διαδικασίες για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους. Η Αγροτική Κατάρτιση έχει και επιβάλλεται να έχει δυναμικό χαρακτήρα, ευέλικτο και να προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες και επιστημονικές εξελίξεις του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Αγροτικού Τομέα. Δεν μπορεί να περιορίζεται σε ένα μόνο θεματικό αντικείμενο ή υποομάδες του αγροτικού πληθυσμού ή να μην εκσυγχρονίζει την υλικοτεχνική υποδομή της και τα μαθησιακά της εργαλεία.

Στις δραστηριότητες της Αγροτικής Κατάρτισης περιλαμβάνονται και αντικείμενα που αφορούν ζητήματα κατάρτισης και ενημέρωσης επαγγελματιών του κλάδου.

Στον Οργανισμό λειτουργούν Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ», τα οποία καλύπτουν όλες σχεδόν τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Από αυτά 16 έχουν ήδη πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Μέσω των Κέντρων «ΔΗΜΗΤΡΑ» (δομές επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης) προάγονται και προωθούνται θεσμικά η βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αγροτών, ώστε να παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα σεβόμενοι παράλληλα τον καταναλωτή και το περιβάλλον.

Μέσα από τις δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, γίνεται πραγματικότητα η στήριξη της ανάπτυξης της γεωργίας και της ανασυγκρότησης της υπαίθρου.

Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» τηλ 2108392000
ΕΔΩ
e periodiko

Σχολιάστε

Top