Πίνακας Πανεπιστημίων που χορηγούν integrated master

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Σεπ• 20•18

stoxoi
Υπεγράφησαν από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  οι διαπιστωτικές αποφάσεις για την υπαγωγή των κάτωθι Τμημάτων Α.Ε.Ι. στις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), σύμφωνα με τις οποίες αναγνωρίζεται ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται στα εν λόγω Τμήματα, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος.

Η διαδικασία συνεχίζεται και για τα υπόλοιπα Τμήματα των ΑΕΙ που υποβάλλουν σχετικό αίτημα.

 

Νόμος 4485
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 114 – 04.08.2017 στις 04.08.2017
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ_INTEGRATED_MASTERS

 

 

ΠΗΓΗ:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Μπιλανάκη Ελευθερία

Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Ψυχολόγος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας,

MSc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας,

Ειδίκευση : Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός

Σχολιάστε

Top