Mαθησιακές δυσκολίες , ανίχνευση, διάγνωση και αξιολόγηση

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιουλ• 19•19

Mαθησιακές δυσκολίες
ΗΜΕΡΙΔΑ 13/12/2013

3 ημεριδα

ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Είπαν…Το δάσος θα ήταν ένα πολύ σιωπηλό μέρος αν τα μόνα πουλιά που κελαηδούσαν, ήταν αυτά που κελαηδούν καλύτερα. HenryVanDyke, 1852-1933, Αμερικανός ποιητής

Διαταραχές στην παιδική και εφηβική ηλικία

Διανοητική καθυστέρηση/ Διαταραχές μάθησης/ Διαταραχές κινητικών δεξιοτήτων/ Διαταραχές επικοινωνίας (αφασία, επιλεκτική αλαλία, τραυλισμός)/ Βαριές διαταραχές ανάπτυξης (Αυτισμός, Asperger, Rett,κά)/ ΔΕΠ-Υ/ Διαταραχή διαγωγής/ Διαταραχή σίτισης- διατροφής- απέκκριση/ Διαταραχή τικ / Φοβίες και άγχος (Μάνος, 1997)

Διαταραχές μάθησης
ή μαθησιακές δυσκολίες ή Διαταραχές Σχολικών Δεξιοτήτων

Γενικές (διαταραχές της προσοχής)  /  Ειδικές (δυσλεξία)

Προσεγγίσεις στις μαθησιακές δυσκολίες: Ιατροκεντρική / παιδοκεντρική

Ορισμός: Οι μαθησιακές δυσκολίες που είναι εγγενείς στο άτομο αφορούν ετερογενή ομάδα διαταραχών που αναφέρονται στην εκμάθηση και χρήση των λειτουργιών Του λόγου, /Της ανάγνωσης,/της γραφής,/ της λογικής σκέψης  /μαθηματικών ικανοτήτων. [National Joint Committee on Learning Disabilities]

Αναπτυξιακή πορεία μαθησιακών δυσκολιών: Προσχολική ηλικία/ Σχολική ηλικία

Η γλωσσική ανάπτυξηΜπηχεβιοριστική θεώρηση (Skinner, 1974) /Γενετική θεώρηση (Chomsky, 1968)/ Γνωστική- συνθετική (Piaget)/ Κοινωνική- επικοινωνιακή υπόθεση (Macwhinney, 1987).

Διαταραχές του λόγου: Αφασία/ Τραυλισμός / Επιλεκτική αλαλία / Δυσαρθρία -Δυσλαλία (σιγματισμός για το “σ”, ρωτακισμός για το “ρ”, δελτακισμός για το“δ” κ.ά.)Αναγραμματισμός ή δυσγραμματισμός -Καθυστέρηση του λόγου

Διαταραχές του λόγου συνυπάρχουν με: Διαταραχές ακοής/ Νοητική καθυστέρηση/ Νευρολογικές βλάβες,Αυτισμός/ Συναισθηματικές διαταραχές /Περιβαλλοντική αποστέρηση

Προσχολική ηλικία Εξελικτική διαταραχή του λόγου /Eπιβράδυνση ανάπτυξης προφορικού λόγου / Διαταραχή εκφραστικού τύπουΔιαταραχή προσληπτικού τύπου/ Εξελικτική Διαταραχή άρθρωση/ Κινητικές δυσκολίες: αδρής κινητικότητας/ Λεπτής κινητικότητας, διαταραχή συντονισμού

Σχολική ηλικία: Ειδική δυσκολία ανάγνωσης

 1. 1.     Ειδική δυσκολία ανάγνωσης- δυσλεξία

Θεωρίες:  Μονοπαραγοντική / Πολυπαραγοντική (Birch, 1962, Vellutino, 1987)

ΜΟΡΦΕΣ: Επίκτητη/ Εξελικτική, Βαθιά/ Επιφανειακή, Φωνολογική/ ακουστική

Η δυσλεξία αποτελεί την πιο μελετημένη μορφή μαθησιακών δυσκολιών και αφορά τη δυσκολία στην παραγωγή γραπτού λόγου.

Είναι η κατάσταση κατά την οποία το παιδί αποδίδει στην ανάγνωση κάτω από το επίπεδο που αντιστοιχεί στο νοητικό του δυναμικό και στην επίδοσή του στ’ άλλα μαθήματα (Μαρκοβίτης &Τζουριάδου, 1991).

Aιτιολογία  Η «λεπτή» αυτή διαταραχή του λόγου προέρχεται από: α) ανεπάρκειες φωνολογικής κωδικοποίησης (δυσκολία να ανακαλέσουν τους φθόγγους για το σχηματισμό μιας λέξης), β) δυσκολία ανάλυσης των φθόγγων μιας λέξης και γ) φτωχή ανάπτυξη λεξιλογίου, καθώς και διαταραχές στη διάκριση γραμματικών και συντακτικών διαφορών ανάμεσα στις λέξεις και στις προτάσεις.

 • Ανεπαρκής ωρίμανση νευρικού συστήματος
 • Οργανικές ή επίκτητες βλάβες
 • Αδυναμία μεταγνωστικής ενημερότητας.

Χαρακτηριστικά δυσλεκτικού παιδιού

ü  Προσθέτει ή και αφαιρεί γράμματα, συλλαβές, λέξεις

ü  Συγχέει γράμματα που μοιάζουν οπτικά

 • π.χ. α με ο, ε με η και ω, β με δ ή θ

ü  Συγχέει γράμματα που μοιάζουν ακουστικά

Π.χ. β με φ, τ με π ή κ

ü  Αναστρέφει γράμματα ή συλλαβές

ü  Επαναλαμβάνει γράμματα, συλλαβές, λέξεις

ü  Έχει προβλήματα τονισμού, χρωματισμού, στίξης

ü  Χάνει τη σειρά, Αργεί πολύ, κομπιάζει

Χαρακτηριστικά δυσλεκτικού παιδιού σε επίπεδο δεξιοτήτων /ικανοτήτων

 • Τοπογραφικές διαταραχές
 • Χαμηλή ικανότητα συνδυασμού μεμονωμένων συμβόλων (περίεργη γραφή)
 • Προβλήματα οπτικής και ακουστικής μνήμης
 • Διαταραχές στην οπτικοακουστική ολοκλήρωση
 • Δυσκολίες ακολουθίας
 • Προβλήματα οπτικο-κινητικού συντονισμού
 • Προβλήματα στη διάκριση αριστερού- δεξιού
 • Αδεξιότητα
 • Δυσχρονικές διαταραχές
 • Διαταραχές εννοιοποίησης
 • Χαμηλή αυθόρμητη και δημιουργική ικανότητα γραφής

2.Δυσορθογραφία -    Αγραφία – Δυσγραφία –Κακογραφία

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στην ορθογραφία κάνουν λάθη που είναι ανάλογα με τα λάθη παιδιών μικρότερης ηλικίας, τα οποία βρίσκονται στο ίδιο στάδιο ανάπτυξης ορθογραφικής δεξιότητας.

Παράγουν δυσανάγνωστα κείμενα, μπερδεύουν τα πεζά με τα κεφαλαία γράφουν γράμματα με άνισες αποστάσεις, ατελείς λέξεις, μπερδεύουν ενικό με πληθυντικό

Δεν μπορούν να γράφουν δικά τους κείμενα ή να αντιγράφουν από βιβλίο ή πίνακα

3. Δυσκολίες κατανόησης κειμένου

Δυσκολίες στη γραμματική και συντακτική δομή του κειμένου

Αν υπάρχει πυκνότητα νοημάτων ή μεταφορικός ή μακροσκελής λόγος η δυσκολία είναι μεγαλύτερη.

4.Εξελικτική διαταραχή του λόγου

Επιβράδυνση στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου

Σε επίπεδο σχολικής επίδοσης: Τηλεγραφικός λόγος, Δυσκολία στο σχηματισμό προτάσεων, Περιορισμένη απομνημόνευση, Δυσκολία κατανόησης αντίθετων εννοιών, Μετατοπίσεις και υποκαταστάσεις φθόγγων

Ψυχοκοινωνικά προβλήματα

 • Συνειδητή αποφυγή μάθησης/ Ανοιχτή επιθετικότητα
 • Αρνητισμός συνδεόμενος με την ανάγνωση/ Μετάθεση επιθετικότητας
 • Αντίσταση στην πίεση/ Τάση για εξάρτηση
 • Εύκολη αποθάρρυνση/ Η επιτυχία φαίνεται «κίνδυνος»
 • Διαταρακτικότητα, ανησυχία/ «απόσυρση» του παιδιού σε δικό του κόσμο

5.Ειδική δυσκολία αριθμητικής: Eξελικτική διαταραχή στην αριθμητική/ Δυσαριθμησία /δυσκαλκουλία

Εκμάθηση μαθηματικών δεξιοτήτων: Κατανόηση αριθμών/ Ομαδοποίηση αντικειμένων/ Εκμάθηση κανόνων/ Γνώση αριθμητικών πράξεων / Νοητική αναπαράσταση

Ειδική δυσκολία αριθμητικής

Δυσκολία των σχέσεων στο χώρο/Διαταραχές στην κινητική και οπτική αντίληψη/ Προβλήματα που συνδέονται με τα σύμβολα των πράξεων (και, πλην, επί)/ Φτωχικές έννοιες κατεύθυνσης και χρόνου/ Προβλήματα μνήμης/ Δυσκολίες συμβολισμού / Ανεπάρκειες στην επίλυση προβλημάτων/ Διαταραχές στο συνδυασμό στοιχείων/ Διαταραχές στον προγραμματισμό/ Εμμονή σε ένα τύπο λύσης/ Ανεπάρκειες σε απλούς υπολογισμούς/ Σύγχυση στους αριθμούς: 2 με 5/ Αντίθετη φορά/ Δυσκολίες στην έναρξη της μέτρησηςΔυσκολίες στον πολλαπλασιασμό και διαίρεση, στα δεκαδικά, στην προπαίδεια/ Δυσκολίες στη σύγκριση

6.Υπερκινητικότητα: ΔΕΠ-Υ

 • Δυσκολία προσοχής/ Παρορμητικότητα/ υπερκινητικότητα

Εφηβική ηλικία και μαθησιακές δυσκολίες

Ανάγνωση: Βραδύτητα

Γραφή: ορθογραφικά λάθη, δυσανάγνωστο γραπτό

 • Απουσία δομής, Δυσκολίες συσχέτισης, Δυσκολίες σχηματισμού σύνθετων προτάσεων
 • Αριθμητική:: Λάθη απλών υπολογισμών, Λάθος στη μεταφορά από το πρόχειρο στο καλό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

 

ΕΔΩ

Σχολιάστε

Top