Εισήγηση Μπιλανάκη, «Το στοίχημα της εφηβείας σε δύσκολους καιρούς», Συνέδριο ΕΛΕΣΥΠ 2016

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιουλ• 19•19

 

Συνέδριο ΕΛΕΣΥΠ 2016

«Η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.) διοργάνωσε  συνέδριο στις 5 & 6 Μαρτίου 2016 με θέμα «Η Ατομική και η Συλλογική Προσέγγιση στη Συμβουλευτική για τη Διαχείριση Κρίσεων και τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Κοινωνικά Ευάλωτων ομάδων».

Ελευθερία Μπιλανάκη

Το στοίχημα της εφηβείας σε δύσκολους καιρούςτεύχος 107, 2016σελ. 455-464

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους ο ΣΕΠ μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της διαμόρφωσης ταυτότητας του εφήβου σε δύσκολους καιρούς. Αρχικά γίνεται μια σύντομη αναφορά στα χαρακτηριστικά της εποχής. Στη συνέχεια, αναφερόμαστε στην  έννοια της κρίσης ως αναμενόμενο εξελικτικό στάδιο, αλλά και ως αποτέλεσμα τραυματικής εμπειρίας. Σημαντική παράμετρος σε αυτή την εποχή θεωρείται η αποδυνάμωση της πυρηνικής οικογένειας και η απόλυτη σχεδόν κυριαρχία των ΜΜΕ και του διαδικτύου.

Λέξεις-κλειδιά: σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, νέες τεχνολογίες.

Abstact

The purpose of this study is to investigate the ways in which the school vocational training can contribute to the strengthening of the adolescent identity formation in difficult times. Initially it comes a brief reference to the characteristics of the times. Then it is referring to the concept of crisis as expected evolutionary stage, but also as a result in trauma. An important parameter in this era is considered the weakening of the nuclear family and the almost total domination of the media and the Internet. Individual and group counseling is needed to exploit the new technologies.

Key-words: school vocational training, new technologies.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο πατήστε εδώ.

 

Για το Πρόγραμμα του Συνεδρίου πατήστε εδώ.
Πρακτικά συνεδρίου τεύχος 107 ΣΕΛ 455ΕΔΩ

IISN 1105-2449, EΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ/ ΕΛΕΣΥΠ

107-frontpageΤΕΥΧΟΣ 107-ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ

 

Σχολιάστε

Top