Νέοι, σπουδές και λήψη επαγγελματικών αποφάσεων

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Αυγ• 27•18

Λήψη Αποφάσεων

Η λήψη αποφάσεων αποτελεί μια σύνθετη αλλά και εξελικτική – αναπτυξιακή διαδικασία με την οποία το άτομο μαθαίνει, μέσω της αξιοποίησης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων του, να παίρνει αποφάσεις που αφορούν στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές του επιλογές, με τρόπο ώριμο και ικανοποιητικό. Η διαδικασία λήψης απόφασης ακολουθεί μια συγκεκριμένη πορεία κατά την οποία το άτομο αρχικά θέτει στόχους και συγκεντρώνει πληροφορίες, σκέφτεται τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν και τις αξιολογεί, και, στη συνέχεια, συσχετίζοντας όλα τα παραπάνω, επιλέγει τη λύση που είναι προσφορότερη.

εργατικο δυναμικο 2017

Διαδικασία Λήψης Απόφασης

 

Είναι η διαδικασία του να επιλέγει κανείς μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εναλλακτικών λύσεων, προκειμένου να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που τον απασχολεί άμεσα ή μακροπρόθεσμα. Στη διαδικασία της επιλογής μεταξύ διαφόρων λύσεων ο λήπτης απόφασης ουδέποτε μπορεί να έχει όλες τις πληροφορίες γύρω από τις άμεσες ή μακροπρόθεσμες συνέπειες μιας συγκεκριμένης επιλογής, με αποτέλεσμα να είναι διαρκώς σε κατάσταση αβεβαιότητας. Οι λήπτες απόφασης αντιδρούν διαφορετικά σ’ αυτή την αβεβαιότητα.
Λήψη Αποφάσεων

 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ

 

ΤΑΥΤΙΣΕΙΣ-ΤΡΑΥΜΑΤΑ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

 

ΤΡΟΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

ΓΝΩΣΗ ΕΑΥΤΟΥ

 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

(ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ)
ΠΡΟΒΛΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Σχετικά
Ειδική Έρευνα για τη Θέση των Νέων στην Αγορά Εργασίας ( 2016)

Infographic: Θέση των Νέων στην Αγορά Εργασίας

ΠΗΓΗ:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Σχολιάστε

Top