Γνωμικά ……..

Η πιο συνηθισμένη ερώτηση που κάνουν στις επιχειρήσεις είναι ‘’Γιατί’’,  αυτή είναι μια καλή ερώτηση, αλλά εξίσου καλή ερώτηση είναι ‘’γιατί όχι;’’  – Τζέφ Μπέζος, ιδρυτής Amazon -

1 Σχόλιο

  1. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων : Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας – χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη. Ξεκινάμε ένα μεγάλο εγχείρημα, για την επιτυχία του οποίου είναι καίρια η συμβολή όλων των παραγόντων της εκπαίδευσης…
    Ας συμβάλλει ο καθένας μας όπως μπορεί…

Υποβολή απάντησης