Γεωλογία – Γεωγραφία

Χρησιμοποιώντας την σελίδα https://www.google.gr/maps

  1. Κάντε δεξιό κλικ στο μέρος ή την περιοχή στον χάρτη.
  2. Επιλέξτε Τι υπάρχει εδώ;
  3. Στο κάτω μέρος, θα εμφανιστεί μια κάρτα με τις συντεταγμένες.                                                                                         ( ο πρώτος αριθμός στις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους έχει τιμή μεταξύ -90 και 90 και ο δεύτερος αριθμός στις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους έχει τιμή μεταξύ -180 και 180.)
  4. Βρείτε λοιπόν τις γεωγραφικές συντεταγμένες  των παρακάτω                                                                                            α.  Ανδρός, Κυκλάδες               β.  Κολπος του Μεξικού       γ. Ιμαλάια            δ. Περού , Ανδεις     ε. Έρημος Σαχάρα

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης