Δίχως εικόνα

Χημεία

Χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο https://ptable.com/?lang=el                                            [...]

Δίχως εικόνα

Βιολογία

Παρακολουθειστε την παρουσίαση στον παρακάτω σύνδεσμο : http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3109 Πολύ ενδιαφέρον έχει η παρασκευή του ανθρωπίνου καρυότυπου σε βιοχημικό εργαστήριο : http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3136 Ταίριαξε και τα ομόλογα χρωμοσώματα στην [...]

Δίχως εικόνα

Βιολογία

Για να θυμηθούμε το  μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου θα βοηθηθούμε από τους παρακάτω συνδέσμους  http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/602      http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/603 http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6679 Αξιολογείστε ακόμη μια φορά τις γνώσεις [...]

Δίχως εικόνα

Χημεία

Παρακολουθειστε το βίντεο  https://www.youtube.com/watch?v=Ph_OIA4bKvI και θυμηθείτε τις τρεις φυσικές καταστάσεις των σωμάτων. Έπειτα λύσε το κουίζ http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1452 και  ……………   σημείωσε το σκορ σου!!!!! Πως τα πήγες ;

Δίχως εικόνα

Γεωλογία – Γεωγραφία

Χρησιμοποιώντας την σελίδα https://www.google.gr/maps Κάντε δεξιό κλικ στο μέρος ή την περιοχή στον χάρτη. Επιλέξτε Τι υπάρχει εδώ; Στο κάτω μέρος, θα εμφανιστεί μια κάρτα με τις [...]