πορτο

Soft skills for Teaching Techniques

Στο πρόγραμμα συμμετείχαμε εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καθηγητές Πανεπιστημίου από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως την Γερμανία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Φινλανδία, την [...]

Screenshot_2

Απαραίτητες Κοινωνικές Δεξιότητες για εκπαιδευτικούς και η σημαντικότητά τους

Ήδη από την προεφηβεία ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης θεωρείται ότι πρέπει να έχει κατακτήσει την πλειονότητα των κοινωνικών δεξιοτήτων.  Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να [...]

Screenshot_3

Προσδοκώμενα Οφέλη

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι υπεύθυνος και να παρουσιάζει αυτά που διδάσκει με μεθόδους κατανοητές και αποτελεσματικές ως προς τους μαθητές του. Πρέπει επίσης να [...]