Δίχως εικόνα

Τομείς

0

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων περιλαμβάνουν 4 τομείς ενδιαφερόντων: Ευ Ζην Περιβάλλον Ενεργός Πολίτης Επιχειρηματικότητα Καινοτομία Κάθε τομέας θα αναπτυχθεί κατά την διάρκεια ενός διμήνου του σχολικού [...]