Δίχως εικόνα

Οφέλη

0

Τα ΕΔ γυμνάζουν τον σημερινό μαθητή και αυριανό πολίτη σε δεξιότητες κοινωνικές, επιχειρηματικές, ενσυναίσθησης και περιβαλλοντικής ευαισθησίας και γενικότερα σε δεξιότητες σύγχρονης αυτοαποτελεσματικότητας.