Ανακαλύπτοντας το παρελθόν – Σχεδιάζοντας το μέλλον

Φιλοσοφία – Σκοπιμότητα προγράμματος Το πρόγραμμα «Ανακαλύπτοντας το παρελθόν, σχεδιάζοντας το μέλλον» αναπτύχθηκε για μαθητές/τριες της Γ΄ Γυμνασίου, παίρνοντας υπόψη βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών αυτής [...]