Η οδική ασφάλεια και η κυκλοφοριακή αγωγή προάγουν τις νόρμες, που κρίνονται ως απαραίτητες για μια ασφαλή οδική κυκλοφορία. Η εκπαίδευση για την οδική ασφάλεια [...]