ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Η Συντακτική Ομάδα αποτελείται από την Καθηγήτρια Πληροφορικής Αλή Σεβίλ. Οι δραστηριότητες που φαίνονται στα περιοδικά έχουν υλοποιηθεί από την ίδια στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής ή στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Top