ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΟΥ

Σχολικό έτος 2016-2017 Γυμνάσιο Σουφλίου – Γυμνάσιο Λαβάρων
Σχολικό έτος 2015-2016 1ο Γυμνάσιο Διδυμοτείχου – ΓΕΛ Διδυμοτείχου, Γυμνάσιο Λαβάρων
Σχολικό έτος 2014-2015 Γυμνάσιο Σουφλίου
Σχολικό έτος 2013-2014 ΕΠΑ.Λ. Διδυμοτείχου – Γυμνάσιο Πέπλου, Γυμνάσιο Λαβάρων
Σχολικό έτος 2012-2013 Γυμνάσιο Σουφλίου – Δ.Σ. Τυχερού
Σχολικό έτος 2011-2012 Γυμνάσιο Σουφλίου – ΓΕΛ Σουφλίου, Γυμνάσιο Πέπλου, Δ.Σ. Τυχερού
Σχολικά έτη  2008-2011  Γενικό Λύκειο Σουφλίου – Γυμνάσιο Σουφλίου
Σχολικό έτος 2007-2008 2ο Γενικό Λύκειο – 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Ξάνθης (απόσπαση)
Σχολικό έτος 2006-2007  Γενικό Λύκειο Σουφλίου 

 

Top