ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Διαχειριστής της ψηφιακής εφημερίδας είναι ο εκπαιδευτικός του τμήματος Ε2 Καλογιάννης Νίκος.