Την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 τα τμήματα Α1 & Α2, συνοδευόμενα από τις δασκάλες τους κ. Ρέα Καραγιάννη και Έφη [...]

Όμιλοι eTwinning

ΑΠΟ: ntzitzi - Μάι• 24•19

Για το σχολικό έτος 2018 – 2019 υλοποιούνται στο 10ο Δημ. Σχ. Ηλιούπολης παράλληλες eTwinning δράσεις όπως η λειτουργία των […]

Διαδικτυακή Συνάντηση για την Β΄τάξη

ΑΠΟ: ntzitzi - Μάι• 24•19

(πατήστε το link για να παρακολουθήσετε σύντομο βίντεο από την συνάντηση) Την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 η Β΄τάξη του σχολείου μας […]

Συνέντευξη από την Δ΄ Δημοτικού

ΑΠΟ: nikolopk18 - Μάι• 24•19
Συνέντευξη από την Δ΄ Δημοτικού

Το σχολικό έτος 2018-2019 η Δ” τάξη εκπονεί το eTwinning έργο «Αrt Quest»με την υποστήριξη των δασκάλων των τάξεων Φωτεινή […]

Top