Μήνυμα από την εκδότρια για το 2ο τεύχος του ελληνόφωνου περιοδικού για τη δράση eTwinning στο 10ο Δημ. Σχ. Ηλιούπολης

Αρχιτεκτονική και ζωγραφική για την Δ΄ τάξη

ΑΠΟ: deredaks18 - Μάι• 24•19

Τους μήνες Φεβρουάριο και Ιανουάριο, η Δ τάξη ασχολήθηκε με τις τέχνες της αρχιτεκτονικής και της ζωγραφικής. Συζήτησαν στην τάξη για […]

Top