Ενημέρωση σχετικά με απουσίες εποχικής γρίπης

«Ενημέρωση σχετικά με απουσίες εποχικής γρίπης» ΣΧΕΤ : οι με αρ. πρωτ. Φ1/24044/Δ2/15-2-2019 και Φ1/28838/Δ2/22-2-2019 εγκύκλιοι του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Σε συνέχεια


Παρουσιάσεις Σχολών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ από τους Unique Minds GR


ΕΛΜΕ Λάρισας: «Αθλητικά φροντιστήρια» για τους μαθητές που θα εξεταστούν σε πρακτικές δοκιμασίες

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. ν. Λάρισας αποφάσισε, στα πλαίσια του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, να γίνονται προπονήσεις για τους μαθητές που θα

Διευκρινίσεις για τις απουσίες της εποχικής γρίπης

Διευκρινίσεις για τις απουσίες της εποχικής γρίπης

ΣΧΕΤ : η με αρ. πρωτ. Φ1/38572/Δ2/12-3-2019 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, διευκρινίζεται ότι οι απουσίες


Ανακοίνωση του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (εφεξής τΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ύστερα από την αριθμ. 16/6-3-2019 ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων γεννηθέντων το έτος 2001 (Κλάση 2022)

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων γεννηθέντων το έτος 2001 (Κλάση 2022)

1. Σας γνωρίζουμε, ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2022 (γεννημένοι το έτος 2001), υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτo τρίμηνο

Top