Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2018-2019 για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για την ενημέρωση των μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2018-2019 και των αποφοίτων –υποψηφίων για


Ενημέρωση υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για πρόσφατες αλλαγές νομοθεσίας σχετικά με τη δυνατότητα μετεγγραφής σε Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και των προϋποθέσεων πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των διακριθέντων αθλητών.

Με την ψήφιση του Ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι.


Ποιος είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος;

Για την αυτοεκτίμηση https://www.facebook.com/filosofia.zois/videos/237816757107924/UzpfSTc2Njg3MDE5MDA0NTY0NToyMTA3ODg2NjYyNjEwNjUx/?__tn__=kCH-R&eid=ARBAmbX2aXnsetlVO2qU5-O7TpqqN1gxrhLDFH1FwgGVSzOIAfjUJAltpHyRets_4St1uJHxwmMntUi-&hc_ref=ARQCG8bIN3oejgmLCW1uPiitBi4xvkI675lQI_dnGvrYqlHdFu_RrHVDexeClLH3EAo&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAFqmIfYFxzl0WuEd84tFHq_2DvPpJYE5gc9vqvt1agWbx_NY3Mq80VlcEgonFjRgsuMXtjQxYtl_UtNqRo6zHOUsMTn0XNm2a6sR-upNq8bXydZz1rXHnb3Ztqjp1XVNWhQnfKMU7FVy2BjQtlTYaBZELpxfRuW1Fm6PweJVpVAgGsgxbDIPzmMXh19dde89_GVeVN_T2NurUy84UEtu2hwpRxBkhyvGl9ZfERK_BbLTQkVJA2hQVnM-SQa9b2yqaxKqADQhLm9NmmKPje9JiinJ4q5cVPqOjyZrVPbZZx8K4ODyV_MGZMH2GoD1eNL2Ttt7PR71mReXJafnNxFnW6mCXEMW7dkfyb  


Πώς επιλέγω επάγγελμα;

https://www.youtube.com/watch?v=Zg1FjJwDqVk


Εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Αλλάζει φέτος ο τρόπος εισαγωγής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου


Ένταξη των Τμημάτων του Παν/μίου Ιωαννίνων και του Ιονίου Παν/μίου σε επιστημονικά πεδία

Από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι μετά την κατάργηση του ΤΕΙ Ηπείρου και του ΤΕΙ  Ιονίων Νήσων

Top