Εγκύκλιος του Υπουργείου για την ύλη και τον τρόπο εξέτασης υποψηφίων για την εισαγωγή σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Εγκύκλιο που προσδιορίζει την ύλη και τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και


Το Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων θα ενταχθεί φέτος μόνο στο μηχανογραφικό δελτίο Γενικού Λυκείου.


Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2018-19 και των αποφοίτων-υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019 σχετικά με τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο

  Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β΄ 623/26-2-2019) η αριθ. Φ.253.1/26579/Α5/20-2-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002


Ιατρική και Νομική σαρώνουν τα μηχανογραφικά

Ιατρική και Νομική σαρώνουν τα μηχανογραφικά Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, φύλλο 24/2/2019 https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/24_02_19episkopisi_kyriaki.pdf?fbclid=IwAR1QUJ9CL1BpUY8xO_wHvDTwa1MNYlkBCn2FQNmu3EJWro_y-Fx3IrEezZQ  


Διευκρινίσεις για τις απουσίες λόγω γρίπης

Διευκρινίσεις για τις απουσίες λόγω γρίπης Σχετ : η με αρ. πρωτ. Φ1/24044/Δ2/15-2-2019 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ Κατόπιν ερωτημάτων, σας ενημερώνουμε


Σε καμπή πάλι η Τεχνική Εκπαίδευση – ένα άρθρο για τις πανελλαδικές μαθητών και αποφοίτων ΕΠΑΛ

Κατά το τρέχον σχολικό έτος παρουσιάστηκε, μετά από σειρά ετών, μια αύξηση του μαθητικού δυναμικού των ΕΠΑ.Λ.   Κων/νος  Αδριανουπολίτης

Top