Κάλαντα

Τα κάλαντα πήραν το όνομά τους από τις καλένδες του Ιανουαρίου. Οι καλένδες ήταν οι πρώτες ημέρες των ρωμαϊκών μηνών, όπου συγγενείς και φίλοι αντάλλασσαν [...]