Χιόνι

Το χιόνι είναι η πιο όµορφη και εντυπωσιακή µορφή υετού σε στερεά κατάσταση. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να χιονίσει είναι η παρουσία ψυχρών νεφών, καθώς επίσης [...]