Οι φυσικοί αριθμοί

Φυσικοί αριθμοί λέγονται οι αριθμοί 0, 1, 2 3……….. και συμβολίζονται με το γράμμα Ν Τους φυσικούς αριθμούς τους χρησιμοποιoύμε για να εκφράσουμε πλήθος, σειρά, κτλ. και μας διευκολύνουν στην καθημερινή επικοινωνία με τους ανθρώπους. Κάθε φυσικός αριθμός (εκτός από το 0) προκύπτει αν στον προηγού­μενό του προσθέσω το 1.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης