Η Εύα της Μαλαύρας

Στη Μαλαύρα του Ν. Λασιθίου, λέγεται ότι έφτασε η Εύα, όταν την έδιωξε ο Θεός από τον Παράδεισο. Διψούσε, δεν έβρισκε νερό, είχε στερέψει ο [...]

Χωρίς εικόνα

κρητική βούργια

Βούργες ονομάζουν οι κρητικοί τα μικρά σακίδια που κουβαλούσαν στις πλάτες τους οι βοσκοί, οι ξωμάχοι, οι δουλευτάδες της γης. Οι βούργες διαδραμάτιζαν ιδιαίτερο ρόλο [...]