Η ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση

Σύμφωνα με την κλασσική άποψη ένα φορτίο δημιουργεί πεδίο το οποίο εξασκεί δύναμη σε ένα άλλο φορτίο-υπόθεμα. Η ασκούμενη δύναμη F είναι ανάλογη με το [...]