4

Η άλωση της Πόλης

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης   «Το την πόλιν σοι δούναι ουτ’ εμόν έστι ούτ’ άλλου των κατοικούντων εν ταύτη∙ κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν [...]