Εδώ Πολυτεχνείο …

Μια διαδραστική αφίσα όπου μπορείτε να δείτε το ντοκιμαντέρ που προτείνει το βιβλίο της Γλώσσας της ΣΤ” τάξης , να ακούσετε τα τραγούδια που σημάδεψαν [...]