Οι βασικές πάσες στο Μπάσκετ

ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΣΑΣ: •Με δύο χέρια –στήθους –στήθους σκαστή –πάνω απ’ το κεφάλι •Με ένα χέρι –απλή –σκαστή –χέρι με χέρι –μακρινή –ραβέρσα –ραχιαία