1.2 Το ηλεκτρικό φορτίο.   1.       Ποια είναι η προέλευση της ηλεκτρικής δύναμης; Για να εξηγήσουμε την προέλευση και τις ιδιότητες των ηλεκτρικών δυνάμεων, δεχόμαστε [...]

Χωρίς εικόνα

1.3 Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου.   1.       Ποια είναι η δομή του ατόμου; Ο Δανός Νηλς Μπορπρότεινε για την περιγραφή του ατόμου [...]