Ένα Διαδραστικό Παιχνίδι για τον Αναλφαβητισμό

ΑΠΟ: Αποστολίδου Γεσθημανή - Απρ• 20•13

Ένα διαδραστικό παιχνίδι που σχεδίασε ο Μικρός Αναγνώστης σε συνεργασία με την ActionAid με θέμα τον αναλφαβητισμόmikros_anagnwstis_247_158

                 Ένα διαδραστικό παιχνίδι για τον αναλφαβητισμό

 Ένας χάρτης εκπαίδευσης

Σχολιάστε

Top