Εκπαίδευση και φτώχεια

ΑΠΟ: Αποστολίδου Γεσθημανή - Μαρ• 31•13

pegasus_LARGE_t_4410_ftoxia-peina_type12128

Η εκπαίδευση και η φτώχεια είναι αλληλοεξαρτώμενες. Όταν οι οικογένειες πέφτουν σε ένδεια, τα μεγαλύτερα παιδιά συχνά εγκαταλείπουν το σχολείο για να βοηθήσουν το οικογενειακό εισόδημα. Έρευνα που έγινε στο Τόγκο για παράδειγμα, διαπίστωσε ότι στα μισά νοικοκυριά όπου ο γονέας-βιοπαλαιστής έμεινε άνεργος, τουλάχιστον ένα παιδί της οικογένειας εγκατέλειψε το σχολείο.

Η εκπαίδευση αναπτύσσει την διανοητική ικανότητα και τις δεξιότητες. Παιδιά που τελειώνουν τουλάχιστον 4 χρόνια σχολείου – το ελάχιστο για τη στοιχειώδη μόρφωση – είναι καλύτερα εφοδιασμένα για να ξεφύγουν από τη φτώχεια. Το επίπεδο της εκπαίδευσης σχετίζεται επίσης με το επίπεδο του εισοδήματος και την απασχόληση σε κάποια δουλειά του δημόσιου τομέα.

Πολλές Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες. χαρακτηρίζονται από τεκμηριωμένη ανισότητα των φύλων στην εκπαίδευση, που είναι υψηλότερη από τις άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Η μια έρευνα μετά την άλλη αποδεικνύει ότι η παροχή εκπαίδευσης στα κορίτσια είναι μια από τις καλύτερες στρατηγικές για την καταπολέμηση της φτώχειας. Τα μορφωμένα κορίτσια παντρεύονται αργότερα και έχουν αραιότερες εγκυμοσύνες, αποκτούν λιγότερα παιδιά και είναι καλύτερα ενημερωμένες για τη σωστή φροντίδα τους, επίσης είναι πιθανότερο να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Έτσι εκπαιδεύοντας τα παιδιά, ιδιαίτερα τα κορίτσια, είναι κρίσιμης σημασίας για το σπάσιμο του κύκλου της φτώχειας.

Επιπρόσθετη επένδυση στους τρεις παρακάτω σημαντικούς τομείς θα έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην βελτίωση της εκπαίδευσης:

  1. Κόστος εκπαίδευσης: Η κατάργηση της πληρωμής αμοιβών από τους μαθητές και η επιβάρυνσή τους με κόστος βιβλίων και σχολικών ειδών που αποθαρρύνουν τους πιο φτωχούς και έτσι δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο.
  2. Σχολικά κτίρια: Το χτίσιμο περισσότερων σχολείων σημαίνει λιγότερο συνωστισμένες αίθουσες διδασκαλίας αλλά και ευκολότερη πρόσβαση των μαθητών σε αυτά. Μελέτη π.χ. στο Νεπάλ απέδειξε ότι για κάθε επιπρόσθετο χιλιόμετρο απόστασης μειώνεται η πιθανότητα φοίτησης κατά 2,5%.
  1. Ποιότητα εκπαίδευσης: Στις περισσότερες Λ.Αν.Χ. οι δάσκαλοι αμείβονται πενιχρά και εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες χωρίς τον στοιχειώδη εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Αυτό όχι μόνο μειώνει το επίπεδο της διδασκαλίας αλλά είναι πολύ δύσκολο και για τα παιδιά να μάθουν και έτσι εγκαταλείπουν το σχολείο.

www.unicef.gr/

Σχολιάστε

Top