Στήλη 'Εκπαίδευση'

Αναλφαβητισμός

by chryngel

συνέχεια »

Το σχολείο στα χρόνια τα παλιά..

by STELLASI

συνέχεια »

Στόχοι της UNESCO για την εκπαίδευση

«Με την έκφραση «Εκπαίδευση για όλους»η διεθνής κοινότητα δεσμεύτηκε στη Διάσκεψη στο Ντακάρ να αποκτήσουν όλα τα παιδιά δωρεάν πρωτοβάθμια […]

συνέχεια »

Ο ρόλος της εκπαίδευσης

  Η εκπαιδευτική διαδικασία καλεί το παιδί, από τη νηπιακή ηλικία μέχρι και την εφηβεία, να περάσει ένα μέρος του […]

συνέχεια »

Εκπαιδευτικά συστήματα Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Εικ.5.3α Σκηνές σχολείου από την αρχαιότητα ζωγραφισμένες σε αγγεία (485480 π.Χ.) (Ελληνική τέχνη: αρχαία αγγεία, Εκδοτική Αθηνών).. Εικ.5.2 Το ιαπωνικό […]

συνέχεια »

Πίνακας αναλογίας δασκάλου παιδιών

συνέχεια »
Top