Εθελοντισμός

- Δεκ• 17•12
Εθελοντισμός

της Ραφαέλας Ασημακοπούλου, μαθήτριας του Β3

Ο εθελοντισμός θεωρείται η νέα ριζοσπαστική θεώρηση για συμμετοχή στα κοινά, η ατομική συμβολή στον κοινωνικό περίγυρο και στο πλανητικό χωριό.

 

Ζούμε σε μια εποχή εντυπωσιακών επιτευγμάτων ανακατατάξεων και εντόνων αντιφάσεων , ο υλικοτεχνικός πολιτισμός βρίσκεται στην κορυφή έναντι του ηθικοπνευματικου , ο οποίος διέρχεται κρίση. Σε μια περίοδο που ο τεχνολογικός και ηλεκτρονικός κόσμος αποξενώνει τους ανθρώπους , οι οποίοι πλέον ενδιαφέρονται κατά κύριο λόγο για τα πρακτικά θέματα  της ζωής τους , με αποτέλεσμα η ζωή τους να γίνεται πιο εμπειρική .Σε ένα πλανητικό χωριό , όπου οι γρήγοροι ρυθμοί  εκτύλιξης των γεγονότων και των αλλαγών , ο βιομηχανικός τρόπος ζωής , καθώς και η ειδικεύσει του σύγχρονου ανθρώπου , οδηγούν σε μια άνευ ορίων και ανούσια διαδικασία πειραματισμού του ίδιου του εαυτού μας , στη προσπάθεια για κατανόηση της ύπαρξης μας. Μέσω του εθελοντισμού , όμως, μας δίνονται ελπίδες για την κατανόηση του εγώ μέσα από το εσύ. Μέσα σε ένα περιβάλλων , εθελοντικών  οργανώσεων , στο οποίο προωθούνται αισθήματα αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής και ανοίγονται νέοι ορίζοντες για ένα καλύτερο μέλλον .

Εθελοντισμός , ορίζεται ως η συνεισφορά ατόμων στο πλαίσιο μιας μη κερδοσκοπικής  , μη αμειβόμενης δράσης που δεν προβλέπει επαγγελματική εξέλιξη και αποσκοπεί στην ευημερία του συνανθρώπου , της κοινότητας και της  κοινωνίας γενικότερα . Σκοπός του δεν είναι η υπονόμευση του έργου της εκάστου κυβερνήσεως , αλλά η ουσιαστική και  δημιουργική συνεργασία με αυτό . Πιο συγκεκριμένα ο εθελοντισμός αναπτύσσει δραστηριότητες που αφορούν κοινωνικές ανάγκες , όπως η υποστήριξη των ανέργων , η περιβαλλοντική προστασία κα . Δραστηριότητες που προσδιορίζονται από την πρόσφορα  βοήθειας χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα . Μια βοήθεια που συχνά προέρχεται από κρατικούς φορείς και προσδίδει στις οργανώσεις αυτές δημόσιο χαρακτήρα .
Είναι γνωστό ότι στην ΕΕ ο ένας στους τέσσερις πολίτες αναλαμβάνει μια εργασία , συμμετέχει σε μια εθελοντική δραστηριότητα. Η κοινωνική συμμέτοχη των πολιτών αγγίζει το μέγιστο σε χώρες όπως η Ολλανδία και η Βρετάνια , λήγω του υψηλού βιοτικού επιπέδου , ίσως. Η μεγάλη του ανάπτυξη οφείλεται στο γεγονός ότι προβάλλει μια δυναμική ότι μπορεί να δώσει λύσεις για τον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων και να ενισχύσει την κοινωνική συμβίωση.
Η σημασία του είναι μεγάλη , καθώς προτάσσει την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και την απόκτηση κοινωνικών , επικοινωνιακών  και επαγγελματικών δεξιοτήτων . Ενισχύει την πολιτική  συνείδηση  , μέσα από την ενεργή συμμέτοχη στα κοινά . Επιπλέον μέσω αυτού αναπτύσσεται το αίσθημα της ατομικής και κοινωνικής ευθηνής. Και τέλος , με τη σωστή αξιοποίηση των πρωτοβουλιών , ιδεών και της φαντασίας των πολιτών που συμμετέχουν  σε αυτές τις οργανώσεις , μπορούμε να αναπτύξουμε ένα νέο κοινωνικό και πολιτικό πολιτισμό συνεργασίας .
Tελειώνοντας το λόγο μου πρέπει  να  τονίσω πως για την πραγμάτωση των ευεργετικών  συνεπειών του εθελοντισμού είναι απαραίτητη  η ύπαρξη  μιας αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα σε εθελοντές και πολιτεία . Οι κυβερνητικοί φορείς  οφείλουν πάνω από όλα να ενεργοποιούν  κάθε απόηχο της εθελοντικής προσφοράς των πολιτών.

Σχολιάστε

Top