Η εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

- Δεκ• 18•12

της Γιώτας Ζησιμοπούλου ,μαθήτριας του Β4

Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας σε όλο σχεδόν το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας σηματοδοτεί την έλευση μίας νέας εποχής με κύριο χαρακτηριστικό την ανάγκη χειρισμού της πληροφορίας και την ανανέωση της γνώσης με γρήγορους ρυθμούς. Δημιουργούνται έτσι αυξημένες απαιτήσεις διαρκούς ενημέρωσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Το εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να προετοιμάσει τους αυριανούς πολίτες, οι οποίοι θα κληθούν να ζήσουν σε μία κοινωνία διαρκούς ανανέωσης της γνώσης. Κύριο μέλημά του είναι η διασφάλιση της ισότιμης και επαρκούς συμμετοχής όλων των πολιτών στη Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διδασκαλία της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, καθώς και η εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση των ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων και μέσων επικοινωνίας, πρέπει να αποτελούν μαθήματα βασικής παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

 

Στόχο ακόμα αποτελεί η δημιουργία ενός σχολείου σύγχρονου και ελκυστικού για τους μαθητές. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν στην ποιοτική βελτίωση της διαδικασίας της μάθησης, μετατρέποντας το σχολείο σε χώρο αναζήτησης και ανακάλυψης της γνώσης, ανταλλαγής ιδεών και απόψεων και δημιουργικής απασχόλησης.

Οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν την ικανότητα  να αναζητούν,  να συλλέγουν και να παράγουν πληροφορίες. Να μπορούν να διαχειρίζονται την πληροφορία, να την επεξεργάζονται με κριτική σκέψη και μεθοδικότητα, να την παρουσιάζουν σε κατάλληλη μορφή. Να μάθουν να συνεργάζονται αναπτύσσοντας ομαδικό πνεύμα και κοινωνική συμπεριφορά, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις κλίσεις και το ταλέντο τους. Πρέπει να μάθουν να προσαρμόζονται σε μια κοινωνία όπου βασικό της χαρακτηριστικό και απαίτηση είναι η δια βίου κατάρτιση και εκπαίδευση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του υπολογιστή είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πληροφορία οποιουδήποτε τύπου τη στιγμή που τη θέλουμε.  Με τον υπολογιστή ως εκπαιδευτικό εργαλείο, έχει έρθει μια επανάσταση νομίζω στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο μαθητής πλέον δεν είναι ένα παθητικός δέκτης αυτών που διαδραματίζονται στην τάξη αλλά γίνεται ενεργός συμμέτοχος.

tablet

Θίξαμε μέχρι τώρα μερικές από τις θετικές πλευρές των νέων τεχνολογιών. Θα “πρεπε όμως να επισημάνουμε και τα προβλήματα που δημιουργούνται .  Με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολείο αλλάζει άρδην και ο ρόλος τού δασκάλου και γενικότερα του εκπαιδευτικού. Μέχρι σήμερα δάσκαλος και σχολικά βιβλία ήταν η κύρια πηγή πληροφοριών. Εφεξής ο δάσκαλος θα έχει ως πρόσθετο ρόλο την καθοδήγηση των μαθητών στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.

Συνοψίζοντας, οι νέες τεχνολογίες, ιδίως η πληροφορική με το τεράστιο πλήθος των σύγχρονων εφαρμογών, έχει σχεδόν ταυτισθεί με την ανάπτυξη μιας χώρας σε όλους τους τομείς. Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν οι μαθητές ως μελλοντικοί πολίτες της χώρας να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες για να διαμορφώσουν την μελλοντική κοινωνία.

Σχολιάστε

Top