Φυλακές καρδιάς

- Απρ• 01•15

Μην  φυλακίζεις  τη καρδία

Γιατί θα αγανακτήσεις

Μην βάζεις κλειδαριά μες στη καρδιά

Γιατί θα αγανακτήσεις

Φυλακή της ψυχής  μην έρθεις

Να προσπαθείς από τα δεσμά να ξεφύγεις

Φυλακή δεν είναι ζωή μας

Μην σε κρατούν οι στενοχώριες, τα όρια, οι τύψεις

Δεν είναι κάτι να ζητάς, μονός ελεύθερος

να είναι και άφηνε τις στενοχώριες ,τα προβλήματα

τις δεσμεύσεις εκεί που είναι.

Ξεπέτα τα δεσμά σου και έχε γεια σου

Φυλακή μην βάζεις την ψύχη σου

γιατί δεσμεύεις τη ζωή σου.

Γεωργία Κονιδάρη

Σχολιάστε

Top