Η πόλη μας η Πάτρα

- Μάι• 03•17

Τι γνωρίζουμε για την πόλη μας και τι μας αρέσει περισσότερο σε αυτήν; Με αυτά τα ερωτήματα ξεκινήσαμε. Αρχικά, η ομάδα μας έφτιαξε ένα ερωτηματολόγιο με θέμα « η πόλη μας» το όποιο αποτελούνταν από 8 ερωτήσεις.

Ζητήθηκε από 18 μαθητές  της Α τάξης Λυκείου  να το συμπληρώσουν. Στις παρακάτω διαφάνειες αποτυπώνονται οι ερωτήσεις και τα αποτελέσματα του ερωτηματολόγιου.

https://www.slideshare.net/kastritsilykeio/ss-73346997

Σχολιάστε

Top