ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

- Νοε• 20•17
ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

 ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

έγραψαν οι μαθητές του Α4 Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος και Λουκάς-Αλέξιος Χρηστίδης, στα πλαίσια της Ερευνητικής Εργασίας της Α Λυκείου. Το άρθρο είναι αναρτημένο στο ιστολόγιο που δημιούργησαν οι μαθητές που μπορείτε να δείτε εδώ.

Ο ρόλος του ατόμου  στην αρχαία κοινωνία καθοριζόταν από το φύλο. Το σύστηµα των φύλων, µπορεί ανάλογα την κοινωνία που αναφερόµαστε, να ορίζεται διαφορετικά, αλλά παραµένει για όλες τις κοινωνίες ένα σύστηµα ασύµµετρο καθώς το ένα φύλο θεωρείται κατώτερο από το άλλο και αυτό είναι πάντα το γυναικείο.

∆εν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι σε όλες τις κοινωνίες και τους αιώνες οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι τα αρσενικά και τα θηλυκά είναι διαφορετικά αφού κατ” αρχάς διαφέρουν ανατοµικά αλλά και ποιοτικά, στο πνεύµα, στην ψυχή και στις ικανότητες. ∆ιάχυτη ήταν η άποψη ότι δεν είναι δυνατόν να κάνουν τα ίδια πράγµατα ούτε να σκέφτονται µε τον ίδιο τρόπο.

Είναι παράδοξο το γεγονός ότι ο άντρας δεν συμπεριλαμβανόταν στην ιδέα της  αναπαραγωγικής διαδικασίας , δημιουργώντας μητριαρχική κοινωνία. Όταν όµως έγινε γνωστός ο ρόλος του άντρα στην αναπαραγωγή οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Τότε η εξουσία και το κύρος της γυναίκας µειώθηκαν και ο άντρας που µέχρι τότε ήταν στην αφάνεια απέκτησε τη µεγαλύτερη εξουσία από τα δύο φύλα.

Στη σηµερινή εποχή οι Ευρωπαίες και Αµερικανίδες γυναίκες τόσο οικονοµικά όσο και θεσµικά βρίσκονται σαφώς σε πλεονεκτικότερη θέση από τις γυναίκες στην Ινδία, το Ισραήλ ή την Τουρκία χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι οι άνδρες Ευρωπαίοι και Αµερικάνοι τις θεωρούν και τις αντιµετωπίζουν ως ισότιµες µε αυτούς.

 

Όσον αφορά τα  επαγγέλµατα που θεωρούνται τυπικά «αντρικά» είναι αυτά που προϋποθέτουν χαρακτηριστικά προσωπικότητας που στερεότυπα αποδίδονται στους άντρες. Μερικά από τα στερεότυπα αντρικά επαγγέλµατα είναι τα ακόλουθα: µαθηµατικός, πολιτικός µηχανικός, γιατρός, δικηγόρος, πολιτικός, αρχιτέκτονας, πιλότος, επιστήµονας, διευθυντής εταιρείας, στέλεχος επιχείρησης, οδηγός λεωφορείου, δικαστής, δήµαρχος και άλλα.

Τα ποσοστά δε των γυναικών που εκλέγονται στην ελληνική Βουλή είναι χαµηλά αν σκεφτεί κανείς ότι στις εκλογές του Μαρτίου του 2004 µόλις 39 από τους 300 βουλευτές είναι γυναίκες στο ελληνικό κοινοβούλιο και όλοι µιλούσαν για την µεγάλη αύξηση του ποσοστού των γυναικών. Τέλος η καθημερινότητα της γυναίκας που επικεντρώνεται στο νοικοκυριό δημιουργεί άλλο ένα χάσμα μεταξύ του επαγγελματικά

Συµπερασµατικά αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία να τονιστεί είναι ότι οι στερεότυπες κοινωνικές αντιλήψεις για τα δύο φύλα και οι διακρίσεις και ανισότητες που προκύπτουν σε βάρος των γυναικών ελάχιστα οφείλονται ή δικαιολογούνται από τις βιολογικές διαφορές των δύο φύλων. Αντίθετα πρόκειται για ένα κοινωνικοπολιτισµικό δηµιούργηµα που όπως ήδη έχει επισηµανθεί διαιωνίζει και αναπαράγει τις στερεότυπες κοινωνικές αντιλήψεις για τα δύο φύλα µέσω της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης των ατόµων.

 

ΠΗΓΕΣ : www.isotita.gr

https://repository.edulll.gr/edulll/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Top