Οι γυναίκες στην Αρχαία Αθήνα-Σπάρτη

- Οκτ• 18•18

Γυναίκα στην αρχαία Σπάρτη

Μια ενδιαφέρουσα σύγκριση, όσο αναφορά τη θέση της γυναίκας, αποτελεί η αρχαία Αθήνα με την αρχαία Σπάρτη. Στην αρχαία Αθήνα η γυναίκα απείχε από τις κοινωνικές και πολιτικές εκδηλώσεις. Αυτό σήμαινε ότι οι έξοδοί τους περιορίζονταν σε ειδικές περιπτώσεις όπως θρησκευτικές γιορτές. Κύριο μέλημα των γυναικών ήταν η ανατροφή των παιδιών και η φροντίδα του σπιτιού όμως ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες επηρέαζε την κοινωνία καθώς αυτή ήταν υπεύθυνη για την ανατροφή άρα και την μετάδοση των αξιών στα παιδιά μέχρι αυτά να γίνουν 7 χρονών.

Αντίθετα με τις περιορισμένες Αθηναίες, οι Σπαρτιάτισσες εκείνης της εποχής, παρόλο που δεν είχαν κατοχυρώσει τα πολιτικά τους δικαιώματα, είχαν μια σαφώς καλύτερη θέση στην κοινωνία. Αυτό φαίνεται από το δικαίωμα και την υποχρέωσή τους να αθλούνται και την ενεργή συμμετοχή τους στις αθλητικές εκδηλώσεις, πράγματα που τις έκαναν να αποτελούν παράδειγμα για τα παιδιά που προορίζονταν για πολεμιστές.

 

Σχολιάστε

Top