Ο ρόλος της γυναίκας σε διαφορετικές κοινωνίες

- Οκτ• 18•18

Ο ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία άλλαξε στο πέρασμα του χρόνου ενώ παράλληλα διαφορές παρατηρούνται και από τόπο σε τόπο. Σήμερα η θέση της γυναικάς, στις αναπτυγμένες κοινωνίες, επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό την κοινωνία καθώς έχει πλέον ανεξαρτητοποιηθεί και αποκτά ίσα δικαιώματα με το αντίθετο φύλο. Γι” αυτό τον λόγο αποτελεί ένα από τα πλέον συζητημένα θέματα.

Αρχαία Αθήνα-Σπάρτη

Αυτόχθονες λαοί της Αμερικής

Η γυναίκα στην Τουρκοκρατία

 

Σχολιάστε

Top