Στήλη 'Γράφουμε τις σκέψεις μας'

Για να γίνουμε ομάδα

Για να γίνουμε ομάδα…. Τα παιδιά  σκέφτονται ….και γράφουν ομαδικά …το πως μπορούν να γίνουν ομάδα….μέσα στο τμήμα τους..   […]

συνέχεια »
Top