Ο Γερακίτης ακαδημαϊκός Παναγιώτης Η. Πουλίτσας (1881-1968)

Ο Γερακίτης ακαδημαϊκός Παναγιώτης Η. Πουλίτσας και το 1821

Ο Παναγιώτης Πουλίτσας του Ηλία (Γεράκι Λακωνίας, 9 Σεπτεμβρίου1881 – Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 1968), ανώτατος δικαστικός, πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, τακτικό μέλος της Ακαδημίας [...]