Κοινωνικός λειτουργός

Πληροφορίες για το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού μπορούμε να αναζητήσουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

https://sw.uniwa.gr/

κλ