Εγκληματολογία

Οι σπουδές στην εγκληματολογία προσφέρονται σε μεταπτυχιακό επίπεδο από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Κοινωνικών, Νομικών, Πολιτικών και Ανθρωπιστικών επιστημών, με συνάφεια γνωστικού αντικειμένου, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και οι απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, εδώ