Εφαρμογές για τη διαχείριση του χρόνου στο διαδίκτυο

Εφαρμογές που μπορούν να μας βοηθήσουν να συνειδητοποιήσουμε πόσο χρόνο δαπανάμε στο διαδίκτυο. Οι εφαρμογές αυτές διαθέτουν έξυπνες ρυθμίσεις για την υπενθύμιση των ορίων που έχουμε θέσει στον εαυτό μας, ώστε να πετύχουμε καλύτερη διαχείριση του χρόνου μας.

Διαβάζουμε το φυλλάδιο του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου:Λήψη αρχείου