Ιστολόγιο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Σε έναν κόσμο που αλλάζει ας δούμε ιδέες, προτάσεις, δράσεις, προκλήσεις, ανατροπές κι ας τις ξαναδούμε κάτω από το πρίσμα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού για να διευρύνουμε τους ορίζοντες και να πάρουμε αποφάσεις έχοντας περισσότερες επιλογές.
Στο ιστολόγιο της eclass: https://eclass02.sch.gr/modules/blog/?course=9000736101