Σε ΦΕΚ η μείωση της ύλης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2021

Η ΥΑ Αριθμ. 3197/Δ2 ”Τροποποίηση της υπό στοιχεία 94893/Δ2/17-7-2020 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (Β΄ 3046)” δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 69/τ. β΄/14-1-2021.

https://schoolpress.sch.gr/glykeioueimastediplasou/files/2021/01/ΦΕΚ_ΜΕΙΩΣΗ-ΥΛΗΣ-ΓΕΛ_2021.pdf